Calendari

divendres, 22 de maig de 2020

Solucions anglès

Hello, how are you?

Aquí teniu les solucions d'aquesta setmana:

Student's book:

Pàgina 94:
Exercici 1:
1 c, 2 d, 3 b, 4 a

Pàgina 97:
Exercici 1:
 3, 4, 1, 2

Workbook:

Pàgina 94:
Exercici 1:
2 baseball, 3 basketball, 4 football, 5 hockey, 6 table tennis, 7 tennis, 8 swimming, 9 athletics, 10 volleyball

Pàgina 95:
Exercici 1:
 2 paint, 3 watch, 4 make, 5 listen, 6 ride, 7 read, 8 play
Exercici 2:
 2 painting, 3 watching, 4 making, 5 listening, 6 riding, 7 reading, 8 playing

Pàgina 97:
Exercici 1:
2 reading, 3 going, 4 doing

Exercici 2:
2 playing football, 3 swimming, 4 playing table tennis, 5 playing tennis, 6 playing badminton

Have a nice weekend!