Calendari

dilluns, 18 de maig de 2020

Dilluns, 18 de maig del 2020

Bon dia nins i nines! Com heu passat el cap de setmana? Segur que beníssim!

Per una banda:

Recordau que divendres passat havíeu de llegir la lectura de “la Fada del Bosc”? Doncs, avui s’ha de fer la tasca de la comprensió lectora i la fitxa de lectura. 

Aquesta tasca: ÉS PER ENTREGAR. 

Per altra banda: 

Hem preparat dos jocs molt divertits per repassar dos aspectes de llengua catalana i llengua castellana. Un joc tracta sobre la diferenciació entre la R i la RR i l’altre joc tracta sobre la diferenciació entre la s sonora i sorda (S/Z).

Els links són els següents: 

https://view.genial.ly/5ec126c74a81770d9df5219c

https://view.genial.ly/5ec11d4d8e243b0d5a334edd

La clau d’accés és la següent: Segondeprimaria

Molts de petons! 😘😘