Calendari

dimarts, 5 de maig de 2020

ANGLÈS 5/5

GOOD MORNING EVERYBODY!
HOW ARE YOU? HERE YOU HAVE THE TASK FOR THIS WEEK!

- Student's book: pàgina 89 exercici 1 i 2.

- Workbook: pàgina 93 i 126

- Activitats per entregar: practice book pàgines 48 i 49
                                        student's book pàgina 89 exercici 3 (ho feis a un foli apart, heu de fer un   
                                         escrit com el de la mostra i el dibuix).

plantilla exercici 3 pàgina 89, heu de completar on hi ha els puntets:

This is my.......... It's ........ and ......... It's got a ........... in it.
I'd like to go to............ in it with my.............


Have a nice week!