Calendari

dilluns, 18 de maig de 2020

ANGLÈS: 18/05

How are you?
Here you have the task for this week.

Good morning kids!
How are you?

Here you have the task for this week.

- Student's book: pàgina 94 i 95 (exercicis 1 i 2)
  Workbook: pàgina 94 i 95 (exercicis 1 i 2)

Empram un verb + -ing quan volem descriure una activitat:
ex: swimming is great

- Student's book: pàgina 96 escoltar cançó (exercici 1) pàgina 97 (exercici 1 i 2)
  Workbook: pàgina 96 i 97 (exercici 1 i 2)
- Activitats per entregar: Practise book pàgina 52 i 53 (exercici 2)

De les altres activitats divendres tendreu les respostes així us podreu autocorregir.

Have a nice week!